"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Kieli: FI

Tietoturvamääräykset

Kaupallinen Tietosuojakäytäntö

TPS omaksuu tiukan luottamuksellisuuden ja tietoturvan, kun se kerää ja käsittelee henkilötietoja. Säilytämme vain minimimäärän tietoja, jotka tarvitaan täyttämään kaupalliset edut ja lakisääteiset vaatimukset.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että liiketoiminnan perusyhteystiedot käsitetään standardiksi:

Kaikkia tietoja säilytetään suojattuna niin, että pääsy on rajoitettu yrityksen johtotason henkilökuntaan. Kaikki kolmannen osapuolen tietopyynnöt selvitetään kyseisen henkilön kanssa, ja tiedot julkaistaan vasta saatuamme henkilön allekirjoittaman luvan.

Tietohallintojohtajamme Sue Stanton, ist erreichbar bei TPS Rental Systems Ltd,Geb. 349, Rushock Trading Estate, Droitwich, Worcs, WR9 0NR, E-Mail sue.stanton@tpsrentalsystems.com, Tel. +441299253535

Käsittelemme henkilötietoja noudattaen seuraavia periaatteita:

(a) kaikkia henkilötietoja on käsiteltävä lakia noudattavalla, oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla;

(b) kaikkien henkilötietojen keräämiselle on oltava olemassa yksi tai useampi, tietty ja oikeutettu peruste, eikä niitä saa käsitellä tavalla, joka on ristiriidassa näiden tarkoitusten kanssa;

(c) kaikki henkilötiedot rajoitettaan siihen mikä on riittävää, asiaankuuluvaa ja rajoittuu vain näihin tarkoituksiin;

(d) kaikki henkilötiedot pidetään tarkkoina ja ajantasaisina (ja on ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin epätarkkojen henkilötietojen poistamiseksi tai korjaamiseksi);

(e) kaikkia henkilötietoja on säilytettävä vain niin kauan kuin on tarpeellista näihin tarkoituksiin;

(f) kaikki henkilötiedot on suojattava soveltuvilla teknisillä ja organisatorisilla turvajärjestelyillä, jotta vältetään tietojen valtuuttamaton ja laiton käsittely, vahingossa menettäminen, tuhoutuminen tai vahingoittuminen.

Voimme tarpeen mukaan kerätä, käyttää ja tallentaa henkilötietojasi, kuten näissä käytännöissä kuvataan, jotta:

(a) voimme toteuttaa kanssasi tehdyt sopimukset, tai jotta voimme ryhtyä pyyntösi perusteella toimiin ennen sopimuksen solmimista;

(b) voimme noudattaa oikeutettuja, liiketoimintaan liittyviä etujamme;

(c) voimme suorittaa muita toimintoja nimenomaisella suostumuksellasi.

Voimme käyttää henkilötietojasi, jotta voimme tarjota sinulle parasta mahdollista asiakaspalvelua ja pitämään sinut ajan tasalla muista palveluista ja tuotteista.

Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä määrin, kuin on tarpeellista tiettyjä tarkoituksia varten näissä käytännöissä määritetyillä tavoilla (tai muuten ilmoitamme asiasta sinulle), ja pidämme sinusta tallentamamme henkilötiedot tarkkoina ja ajantasaisina. Sikäli kun tiedot ovat epätarkkoja tai vanhentuneita, ne tuhotaan – kerro meille, jos henkilötietosi muuttuvat, tai jos huomaat mitään epätarkkuuksia henkilötiedoissa, joita säilytämme sinusta.

Jos otat meihin yhteyttä, pidämme kirjaa yhteydenotosta, mukaan lukien yhteystiedot ja asiaan liittyvät tilitiedot. Voimme myös tallentaa toimintaa verkkosivuillamme (katso lisätiedot Verkkosivuston Tietosuojailmoituksesta).

Voimme käyttää henkilötietojasi:

(a) täyttääksemme velvoitteemme, jotka johtuvat mahdollisista sopimuksista sinun ja meidän välillämme;

(b) tarjoamaan sinulle tietoja, tuotteita tai palveluja, joita pyydät meiltä, tai joiden arvelemme kiinnostavan sinua, mukaan lukien muutokset ja päivitykset (edellyttäen suostumustasi ja omista valinnoistasi riippuen);

(c) toteuttaaksemme oikeutettuja, liiketaloudellisia etujamme ja laillisia velvoitteitamme.

Pidämme henkilötietojasi järjestelmässämme niin kauan, kuin:

(a) tilisi pysyy voimassa, ja/tai

(b) kaikki sopimukset, jotka teet kanssamme, ovat voimassa, ja/tai

(c) se on tarpeellista oikeutettujen, liiketoimintaan liittyvien etujemme kannalta, ja/tai

(d) se on tarpeen lain mukaiset velvollisuuksiemme noudattamiseksi, ja/tai

(e) olet osoittanut olevasi tyytyväinen siihen, että teemme niin.

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeen näissä käytännöissä esitettyjä tarkoituksia varten (tai muuten ilmoitamme sinulle). Kun tietoja ei enää tarvita, ne muutetaan pseudonyymimuotoon, tehdään anonyymiksi tai poistetaan, riippuen siitä, mikä on sopivaa.

Emme koskaan myy henkilötietoja tai anna niitä saataville kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi (jonka olet vapaa jättämään antamatta), paitsi kun:

(a) käytämme käsittelijää, jolloin me varmistamme, että käsittelijä noudattaa näitä käytänteitä ja kaikkia asiaan liittyvää tietosuojalainsäädäntöä;

(b) meitä vaaditaan lain mukaan tekemään niin;

(c) myymme sijoituksia tai kutsumme sijoittamaan johonkin liiketoimintamme osaan tai varallisuuteemme (tässä tapauksessa paljastamme henkilötietosi luottamuksellisesti mahdollisille ostajille/sijoittajille sen mukaan, mikä on sopivaa, oikeutettujen etujemme mukaisesti).

Me olemme toteuttaneet yleisesti hyväksytyt standardit teknologisesta ja toiminnallisesta tietoturvasta, jotta voimme suojella henkilötietoja katoamiselta, väärinkäytöltä tai luvattomalta muuttamiselta tai tuhoamiselta. Ilmoitamme sinulle viivytyksettä, jos mikään tietomurto henkilötietoihisi voisi altistaa sinut vakavalle riskille.

Varaamme oikeuden täydentää näitä käytänteitä ajoittain ilman erillistä ilmoitusta. Kehotamme sinua tarkistamaan säännöllisesti mahdolliset muutokset verkkosivustoltamme (mutta emme tee muutoksia takautuvasti).

Jotkut tietojenkäsittelijämme ja kolmannen osapuolen palvelut voivat sijaita Euroopan yhteisön ulkopuolella. Me siirrämme tietojasi EY:n ulkopuolelle vain noudattaen asianmukaisia varotoimia.

Sinulla on seuraavat oikeudet liittyen henkilötietoihin, joita olemme tallentaneet sinusta. Lähetä kaikki näihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt Tietohallintojohtajamme:

(a) oikeus käyttää henkilötietojasi;

(b) oikeus saada tietoja siitä, kuinka henkilötietojasi käsitellään (se ilmenee näistä käytänteistä);

(c) oikeus korjata henkilötietojasi tarvittavista kohdista (ota viivytyksettä yhteyttä, jos huomaat vääriä tai vanhentuneita tietoja);

(d) oikeus tietyissä tapauksissa pyytää henkilötietojasi poistettavaksi (tutustu soveltuvaan tietoturvalainsäädäntöön tai konsultoi tietoturvaviranomaista selvittääksesi yksityiskohdat);

(e) oikeus vastustaa tai rajoittaa sitä, kuinka henkilötietojasi käsitellään;

(f) oikeus saada henkilötietosi siirrettyä itsellesi tai muulle yritykselle.

Jos mielestäsi emme ole noudattaneet näitä Käytäntöjä tai sovellettavia kohtia tietosuojalainsäädännöstä suhteessa sinun tai jonkun muun henkilötietoihin, sinun on saatettava asia Tietohallintojohtajamme tietoon. Kaikki sellaiset rikkomukset otetaan vakavasti, ne selvitetään asianmukaisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti, ja ne voivat johtaa kurinpidollisiin toimiin.

Sinulla on oikeus viedä tietosuojaviranomaiselle mahdolliset reklamaatiot siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi:

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF, UK https://ico.org.uk/concerns/ 

Puh. 0303 123 1113.

Lisää tietoja saat tutustumalla asianmukaiseen tietosuojalainsäädäntöön, tai voit osoittaa mahdolliset tietojenkäsittelymenettelyihimme liittyvät kysymykset, kommentit ja pyynnöt Tietohallintojohtajamme.