"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Kieli: FI

IBC-säiliöiden täyttö- ja tyhjennysvarusteet

Lataa tekninen tiedote (PDF)

IBC Center Fill Bridge Heavy Duty

Kehitetty pitämään yläkautta tapahtuvassa tyhjennyksessä käytettävää pumppua paikallaan, kun pumppu on ripustettava säiliön päälle.

IBC Center Fill Bridge

Voidaan käyttää täyttämiseen sekä säkin paikallaan pitämiseen tyhjennyksen aikana, niin että vältytään säkin laskeutumiselta tuotteen mukana.

IBC Front Fill Retainer

Tämä tuote on kehitetty yhdessä Autofill-säkin kanssa käytettäväksi. Säkin täyttölaippa asetetaan yksinkertaisesti paikalleen "siltaan" ja liitetään tämän jälkeen täyttöjohtoon. Säkki täyttyy tämän jälkeen täysin automaattisesti ilman manuaalisia toimenpiteitä Voidaan käyttää myös ylhäältä käsin tapahtuvaan tyhjennykseen.

IBC Ratchet Wringer 500 litraa

Ratchet Wringer on kehitetty kaikkien nestemäisten tuotteiden tyhjentämisen apuvälineeksi, ja sen avulla tyhjennys sujuu vaivattomasti. Ratchet Wringer kytketään säkkiin sen ollessa täynnä. Säiliön tyhjentyessä kahvaa kierretään säkin venyttämiseksi, jolloin tuote valuu poistoaukolle mahdollistaen säkin täydellisen tyhjenemisen.

IBC Ratchet Wringer 1000 litraa

Ratchet Wringer on kehitetty kaikkien nestemäisten tuotteiden tyhjentämisen apuvälineeksi, ja sen avulla tyhjennys sujuu vaivattomasti. Ratchet Wringer kytketään säkkiin sen ollessa täynnä. Säiliön tyhjentyessä kahvaa kierretään säkin venyttämiseksi, jolloin tuote valuu poistoaukolle mahdollistaen säkin täydellisen tyhjenemisen.

IBC Tilter

TPS TILTER on kehitetty sakeiden nesteiden tyhjentämistä varten.

Säiliö asetetaan alustalle ja keskitystoiminnon kippijärjestelmän avulla sitä voidaan kallistaa yksinkertaisesti kahvasta vetämällä, vaikka se olisikin täynnä nestettä.